Unga ger helst via Swish

Unga ger helst via Swish

Unga människor vill ge snabbt och enkelt, och framför allt vill de veta vilken nytta en organisation uppnår med sitt arbete. Det visar FRIIs rapport ”Tillit och fördom” om svenskarnas inställning till givande och deras förtroende för ideella organisationer. Rapporten visar också att den positiva inställningen till ideella organisationerna har förstärkts något, andelen som är ”mycket positiva” har ökat från 32% 2017 till 37% 2018.

Unga människor som skänker pengar till en ideell organisation lägger också större vikt vid effekten av organisationens arbete än äldre grupper. Och de vill kunna få reda på effekten själva snarare än att lita på att ett 90-konto eller någon annan ska garantera att organisationen gör rätt saker för pengarna.

6 av 10 uppger att de har skänkt pengar de senaste sex månaderna vilket är i linje med tidigare år. Kvinnor, högutbildade och äldre (65-79 år) är fortsatt de som är mest positiva till ideella organisationer och även de som generellt sett ger gåvor i högre utsträckning.

Läs rapporten här: https://www.frii.se/nyhet/frii-lanserar-rapport-om-svenskarnas-installning-till-ideella-organisationer/