Värderingar
Publicerat: 2022-01-28

Spaning

Unga mer optimistiska

Unga mer optimistiska

En ny undersökning från Ungdomsbarometern visar att ungdomar är mer optimistiska kring livet just nu och samvaron i stort jämfört med 2020. De tycker även att de har stor möjlighet att påverka sitt liv. Samtidigt tycker fler att samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll och att de har mindre möjlighet att påverka samhället i stort. Dessutom minskar intresset för samhälle och politik något.
Studien som bygger på svar från ca 18 000 15-24 åringar i Sverige undersöker ungas syn på samhället, hur de mår just nu, intressen och vad de tror om framtiden. 64 procent tycker att livet är roligt just nu och 78 procent känner att de har kontroll över vart livet är på väg. Samtidigt svarar 47 procent av unga att samhället är på väg i fel riktning, en ökning med 10 procentenheter på 5 år.
Trots restriktioner och distansstudier tycks pandemin haft en positiv effekt på ungas upplevda stress inom en rad områden. Exempelvis har stressen över sin närmaste framtid minskat med 15 procentenheter sedan 2020 och stressen över utbildning och jobb har minskat med 19 procentenheter. Många, 86 procent, anser att de har stora möjligheter att påverka sitt liv. Däremot är det första gången på många år andelen unga som tycker sig ha stora möjligheter att påverka samhället minskar.
Undersökningen visar att ungas politiska intresse minskar något även om det fortfarande är förhållandevis högt. 38 procent svarade att de har intresse för samhällspolitik vilket är en minskning med 12 procentenheter jämfört med valåret 2018. Dessutom minskar förtroendet för politiska partier och riksdag/regeringen.
De tre viktigaste samhällsfrågorna för unga idag är ”Ökade resurser till sjukvård och omsorg” (52 procent), ”Miljö- och klimatfrågor”(48 procent) och ”Ökad jämställdhet mellan könen”(42 procent). Vilka politiska frågor som är viktigast skiljer sig däremot mycket mellan killar och tjejer. Ökad jämställdhet mellan könen känns som en av de viktigaste frågorna för 64 procent av tjejerna och endast 21 procent av killarna. 20 procent av killarna tycker att jämställdheten har gått för långt.
Även inom miljöfrågor och ökade resurser till vården är det tjejerna som tycker det är viktigare. Där svarar 58 procent av tjejerna att miljöfrågorna är viktigast och 62 procent svarar ökade resurser till vården. Motsvarande siffror för killarna är 38 respektive 42 procent.
Killarna lägger i stället större vikt vid sänkta skatter och minskad invandring. 62 procent av killar vill se sänkta skatter jämfört med 43 procent av tjejerna. 56 procent av killarna vill stoppa invandring jämfört med 25 procent av tjejerna.
Över en tioårsperiod är de intressen som gått ner mest: ”Läsa bok” och ”Sex” som båda gått ner 16 procent och ”att träffa nya människor” har minskat med 10 procent. Intressen eller aktiviteter som ökat mest senaste decenniet är ”Prova nya produkter/aktiviteter” och ”miljö- och klimatfrågor” som ökat med 17 procent respektive 16 procent”
Inte oväntat längtar unga efter saker som har begränsats av pandemin, 46 procent har ett intresse för att festa. När det kommer till vad som känns viktigast i livet just nu hamnar kompisar (57 procent), skaffa sig en bra utbildning (52 procent) och göra bra ifrån sig i skolan (51 procent) i topp.
 
Källa: https://www.ungdomsbarometern.se/generation-z-2022/
 
Bild: Press Ungdomsbarometern