Hälsa / Träning Privatekonomi Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-02-08

Spaning

Unga prioriterar om och fokuserar inåt

Unga prioriterar om och fokuserar inåt

Det politiska engagemanget minskar bland unga samtidigt som andelen som anser att de har små eller inga möjligheter att påverka i samhället ökar. Fler än hälften (56 procent) tror inte att politikerna kan lösa samhällsproblemen och tron på demokrati minskar. Det visar Ungdomsbarometerns Generationsrapport 2024 som är baserad på intervjuer med 15 000 ungdomar i åldern 15-24 år.

Andelen unga som är intresserade av samhällspolitik har minskat från 50 procent 2018 till 38 procent 2023. Denna trend syns även i en bristande tilltro till politikernas förmåga att hantera de utmaningar som samhället står inför. Även om de allra flesta unga håller med om att demokrati är det bästa styrelseskicket anger 13 procent att de tar helt eller delvis avstånd från påståendet ”Demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att styra ett samhälle”. En femtedel av unga killar tar avstånd från påståendet.

De som identifierar sig som antirasist, feminist och miljövän minskar med femton, sju respektive sex procentenheter jämfört med 2019. Bland tjejerna har andelen som uppger jämställdhet som en av de viktigaste samhällsfrågorna minskat från 64 procent 2021 till 46 procent 2023. När ungdomar tvingas välja en fråga så är det ändå klimat och miljöfrågor som de anser vara viktigast även om den minskat. De som tycker att Miljö och klimat är en av de viktigaste frågorna har minskat med 14 procentenheter (från 48 procent till 34 procent) sedan 2021.

Andelen unga som uppfattar livet som tryggt ligger på 58 procent jämfört med 71 procent 2019. När fokus skiftar från de stora frågorna till de mer vardagsnära är det tydligt att familj, vänner och ekonomi är i centrum. Kompisarna är det som är viktigast för unga idag och sex av tio uppfattar livet som rikt på vänner. Även familjen är viktig och tre av fyra unga upplever att de står ganska eller väldigt nära sina föräldrar.

Ekonomin är ett annat område som blivit viktigare i en orolig omvärld. Samtidigt är det ett stressmoment för många. Fler än 6 av 10 säger att de stressar över sin ekonomi minst en gång i veckan. Ekonomin är sådant område och fler än hälften anger att tjäna pengar är det viktigaste för dem just nu. Materialismens återkomst som började synas i förra årets rapport är en etablerad trend bland unga.

Bland unga är träningsmänniska det vanligaste begreppet man använder för att beskriva sig själv och många försöker nu att fokusera mycket på träningen. Trots detta intresse visar generationen samtidigt höga ohälsotal, främst inom psykisk ohälsa, bland annat på grund av pressen att uppnå ideal kopplat till hälsa och träning. Nästan 3 av fyra (74 procent) stressar flera gånger i veckan över krav som de ställer på sig själva.

I kombination med att många unga just nu också oroar sig för hälsoideal, den egna ekonomin och framtiden inser flera att det är dags att ge sig själv utrymme för att njuta av livet. I årets mätning är det fler än någonsin tidigare som väljer att identifiera sig med begreppet livsnjutare.

 

Källa: https://www.ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generationsrapporten-2024/

 

Bild: Ungdomsbarometern