Arbetsliv Hälsa / Träning Mat / Dryck Mode / Design Utbildning Värderingar
Publicerat: 2021-09-22

Spaning

Unga ser sig som framtidens ledare

Unga ser sig som framtidens ledare

Den yngre generationen är inte bara villig att drastiskt förändra sin livsstil för att rädda planeten, de ser också sig själva som förebilder och de som kommer att leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Det visar en ny studie där Electrolux kartlagt hur närmare 14 000 ungdomar runt om i världen ser på ett hållbart sätt att leva, nu och i framtiden. Studien visar att ungdomar främst tror på sig själva (37%), forskare (27%) och influencers (17%) som de som kommer att leda utvecklingen mot en hållbar framtid, medan endast en av tio tror att vuxna kommer att ta på sig ansvaret. Fyra av tio (43%) tror också att unga faktiskt kommer att lösa klimatkrisen.
Den yngre generationen ser inte bara sig själva som framtidens ledare, 49 procent anser sig redan idag vara ambassadörer som aktivt försöker påverka andra att leva mer hållbart. En majoritet (57%) är villiga att drastiskt förändra sin egen livsstil för att rädda planeten. Men medan unga människor är villiga att göra uppoffringar, upplever de också frustration över den tidigare generationens misslyckanden. 6 av 10 är överens om att unga människor tvingas ta hand om de problem som tidigare generationer har orsakat och en majoritet (57%) upplever också att unga människor försöker göra sig hörda men inte blir lyssnade på.
Utbildning i hållbarhetsfrågor (73%) och gröna innovationer (69%) anses som de viktigaste lösningarna för att nå ett mer hållbart samhälle, enligt studien. När det gäller det framtida hemmet prioriterar unga hållbara lösningar för mat, vatten och energi, något som anses viktigare än smarta funktioner som saknar en tydlig hållbarhetsaspekt.
Unga är också villiga att investera tid och energi i mat. De skulle hellre producera sin egen mat (36%) och spendera tid på växtbaserad matlagning (34%) än att ägna sig åt mer tidseffektiva lösningar som att äta mer färdiglagat (12%) eller att inte laga mat alls i framtiden (10%).
 
Utvalda resultat från studien:
Framtiden för mat och matlagning
De viktigaste funktionerna som unga efterfrågar i sina framtida hem är möjligheten att producera sin egen mat (36%), kompostera eller återvinna matavfall (34%) samt att laga god växtbaserad mat (34%). Detta kan jämföras med att endast 12% vill äta färdiga måltider istället för att laga mat själva, 12% tror att de kommer att äta odlat eller konstgjort kött, 9% att de kommer att äta protein baserat på insekter och bara 10% tror att de inte behöver laga mat alls i framtiden.
Framtiden för kläder och klädvård
När det gäller hållbara klädvanor i framtiden var de mest populära beteenden som pekades ut i studien att investera i kläder av hög kvalitet (67%) samt att ta hand om och laga sina kläder för att få dem att hålla längre (65%). Drygt en av fyra unga (26%) tror att de kommer att ha virtuella kläder 2030 och 27% tror att möjligheten att hyra sina kläder blir ett hållbart beteende som praktiseras brett 2030.
Framtiden för välbefinnande i hemmet
Kopplat till ungdomars syn på välbefinnande i deras framtida hem visar studien att unga främst ser det smarta hemmet som ett verktyg för att ge råd och stöd i deras dagliga liv. De vill att det smarta hemmet ska kunna ge hälsoråd (36%), träningsrutiner (34%), kostråd (33%) samt rekommendationer och tips för ett hållbart levnadssätt (32%). De ser också det smarta hemmets roll när det gäller att skydda från skadliga ämnen i utomhusluften (35%).
 
Läs hela studien här: https://www.betterlivingprogram.com/bl-2030/en
 
Bild: Press Electrolux