Utbildning
Publicerat: 2022-03-24

Spaning

Ungdomar allt bättre i engelsk läsförståelse

Ungdomar allt bättre i engelsk läsförståelse

Svenska ungdomar har blivit bättre på läsförståelse i akademisk engelska. Samtidigt har de blivit sämre på läsförståelse i akademisk svenska. Det visar en studie som har analyserat resultat från Högskoleprovet. Forskaren John Löwenadler vid Göteborgs Universitet har undersökt resultat på Högskoleprovets läsförståelsedelar i engelska och svenska från åren 2012–2018. Eftersom Högskoleprovet mäter potentialen att klara högskolestudier är det förmågan att läsa akademiskt – i kontrast till vardagligt – språk som bedöms. Samtliga personer mellan 18 och 20 år som skrev provet har ingått i studien. I en annan studie som publiceras inom kort undersöker John Löwenadler och hans kollega Liss Kerstin Sylvén vilka engelska ord ungdomar exponeras för i en specifik sorts spelforum online. Den visar att där finns påfallande många akademiska ord, vilket delvis skulle kunna förklara varför de som växt upp med detta som en naturlig del av sin vardag presterar bättre även när det gäller mer akademisk engelsk läsförståelse.
 
Källa: https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=recordpage&eid=2-s2.0-85125541444&citeCnt=0&noHighlight=false&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=&imp=t&sid=8c568b1469ffce54d3f3ab65c90e5a38&sot=afnl&sdt=cl&cluster=scosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22NEUR%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf%2c%22PHAR%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22IMMU%22%2cf&sl=130&s=%28AF-ID%28%22G%C3%B6teborgs+Universitet%22+60016437%29%29+AND+ORIG-LOAD-DATE+AFT+1646248501+AND+ORIG-LOAD-DATE+BEF+1646853304+AND+PUBYEAR+AFT+2020&relpos=19&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1
 
Bild: Depositphotos