Värderingar
Publicerat: 2022-11-28

Spaning

Ungdomar stämmer svenska staten för bristande klimatåtgärder

Ungdomar stämmer svenska staten för bristande klimatåtgärder

Över 600 ungdomar från organisationen Aurora har lämnat in en klimatstämning mot den svenska staten. Tanken är att en juridisk process ska utreda om regeringens mål och politik på klimatområdet är otillräcklig. Auroramålet blir en i raden av klimatstämningar mot regeringar i olika länder. Den hittills mest omtalade har skett i Nederländerna, där miljöorganisationen Urgenda år 2019 vann mot staten. Själva åtalet är en grupptalan, dvs en speciell typ av rättegång där talan förs av en person, käranden, som företrädare för flera personer med rättsverkningar för dem, trots att de inte är parter i målet.

 

Källa: https://xn--auroramlet-75a.se/nyheter/aurora-stammer-staten-25-november/

 

Bild: Screen shot Aurora