Uppsalas vårdcentraler erbjuder digitala vårdmöten

I vår öppnar Region Uppsala möjligheten för vårdcentraler i Uppsala län att möta patienterna via videosamtal. Till skillnad från de vårdtjänster som finns tillgängliga via appar har vårdcentralerna direkt tillgång till patientjournalerna.

Beslutet innebär att vårdcentraler i Uppsala län, både privata och de som drivs i egen regi, kommer att få ersättning för digitala vårdmöten via videosamtal.

Till skillnad från hos nätdoktorerna ska videobesöken i Region Uppsala föregås av en sortering, en första bedömning, där vårdpersonal dirigerar om symtom och diagnoser som inte kräver läkarvård eller som kräver ett fysiskt möte för att vårdpersonal ska kunna ställa rätt diagnos. En annan skillnad är att Region Uppsalas tekniska lösning är helt integrerad med journalsystemet.

De nya reglerna för digitala vårdmöten träder i kraft den 1 april.

Läs mer: https://www.regionuppsala.se/nyheter#/pressreleases/region-uppsala-oeppnar-foer-videobesoek-vid-laenets-vaardcentraler-2452366