Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2015-07-16

Spaning

Vägar av återvunnen plast

Vägar av återvunnen plast

Plasticroad är ett nytt koncept där man använder återvunnen plast istället för bitumen för att binda ihop asfalten. Konceptet är också så utformat att vägbitar kan prefabriceras och bara "skarvas" när de kommer ut på plats. Vägmodulerna är ihåliga vilket ger plats för att dra rör och kablar om så behövs. Rotterdam ska nu undersöka om de kan använda den här tekniken för att få miljövänligare vägar, men först måste tekniken testas för bla vad som sker om det regnar mycket - om det blir för halt t ex.