Världens första 3D piller

Det amerikanska läkemedelsverket har för fösta gången godkänt ett 3D-printat läkemedel.

Det är läkemedelsföretaget Aprecia Pharmaceuticals som tagit fram en medicin mot krampanfall för patienter med epilepsi.

Fördelen med att kunna 3D-printa medicinen är framförallt att det går att skräddarsy dosen individuellt för varje patient.

Företaget säger att man i 50 år tillverkat medicin i en fabrik och sedan skickat ut det till vårdenheter. Nu kan medicinen tillverkas mycket närmare patienten.

Mer info: http://www.bbc.com/news/technology-33772692