Kultur / Fritid
Publicerat: 2013-05-31

Spaning

Världens längsta simbassäng!

Världens längsta simbassäng!

I den japanska staden Osaka planeras världens längsta simbassäng att anläggas. Dotonborikanalen, som delar staden, har länge bestått av otjänligt och smutsigt vatten, varför det nu är tänkt att en flytande 800 meter lång bassäng i floden ska göra floden och det omgivande området mer attraktivt och omtalat.
Bassängen skall fyllas med färskvattenn från stadens vattennät, samt så ska man kunna annordna simtävlingar såväl som andra vattenaktiviteter. Kostnaderna för anläggandet av bassängen beräknas till ca 190 miljoner kr.
Detta är ytterligare ett exempel på hur många städer i dag tar till nya grepp för att marknadsföra sig, samt göra sig omtalade i en allt mer tilltagande internationell konkurrens.
Läs mer på: http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3699366.ece