Hem / Boende
Publicerat: 2019-10-01

Spaning

Värme från datacenter blir fjärrvärme

Värme från datacenter blir fjärrvärme

IT-företaget Binero Group har med hjälp av E.ON skapat ett grönt datacenter. Vid utvecklingen har man tagit fasta på det faktum att stora datacenter inte bara förbrukar stora mängder el utan också genererar stora mänger värme. Genom en smart design av den tekniska infrastrukturen har man lyckats ta tillvara på överskottsvärmen på ett effektivt sätt – så effektivt att en stor del av bostäderna i Vallentuna kommun nu förses med fjärrvärme.
Överskottsvärmen leds direkt ut i kommunens fjärrvärmenät och fullt utbyggd kommer datacentret att kunna leverera cirka en tredjedel av Vallentuna kommuns hela fjärrvärmebehov
"Vi är övertygade om att en stark miljöhänsyn kommer att vara en självklarhet för alla IT-leverantörer i framtiden, inte minst för att kunder kommer att kräva det", säger Göran Gylesjö, vd för Binero Group.
Källa: https://www.eon.se/om-e-on/press.html
Bildkälla: Depositphotos.