Reklam
Publicerat: 2015-04-09

Spaning

Varumärkens minskande betydelse

Varumärkens minskande betydelse

Att varumärkets betydelse ökar är väl närmast ett mantra från marknadsförare och kommunikatörer. Men Johan Norberg gör en diametralt annan analys. Han menar att med den access vi har till information numera så minskar varumärkets betydelse.
Hur hänger det ihop? Jo, Norberg menar att varumärken är till för att reducera risk. Han exemplifierar med Starbucks som han ofta besökte förr därför att han visste att kaffet var okey. Det var inte det bästa kaffet men han visste att det inte var dåligt. Nu kan han istället enkelt ta reda på var det bästa kaffet finns. Han tar till exempel hjälp av betygsättningssajter. Ofta leds han då till ett litet lokalt kafé utan starkt varumärke men med ett särdeles gott kaffe.
Detta är ett fenomen som finns i många branscher och skulle kunna finnas i många fler. Vi väljer det bästa hotellet utifrån information vi själva skaffar oss istället för att boka på en känd kedja med starkt varumärke.
I artikeln jag refererar till menar Norberg att den svenska vården borde betygsättas för att fler ska välja utifrån kvalité snarare än varumärke.
Intressanta tankar tycker jag.
Läs artikeln från Johan Norberg här: http://www.metro.se/kolumner/markligt-att-sverige-inte-vagar-betygssatta-varden/EVHodh!ssCLRqpmQ48Y/