Verktyg för att spräcka filterbubblor

Verktyg för att spräcka filterbubblor

Vi lever alla i våra egna filterbubblor. Och skulle ibland behöva hjälp för att spräcka dem. Martin Törnros, designer och tekniker, har därför skapat två verktyg för undervisning i källkritik och vinklade nyheter. Det ena verktyget, Ekokammaren.se, uppges vara resultatet av en egen a-ha-upplevelse i samband med att Donald Trump valdes till president. Något som satte fokus på behovet av källkritik.

Ekokammaren är ett ideellt samt politiskt och religiöst oberoende initiativ. Sidan har som syfte att synliggöra de ekokammare som kan skapas till följd av automatiskt individanpassade nyhetsflöden på sociala medier.

Ekokammaren syftar inte till att ge en fullständig nyhetsbild av Sverige och omvärlden. Sidan presenterar endast publikt publicerade artiklar från utvalda källor på Facebook, och Ekokammaren uppmuntrar användaren att fortsätta läsa såväl etablerade som utmanande, tryckta som digitala, nyhetskällor för att utveckla en mer nyanserad världsbild.

Se mer: http://ekokammaren.se/