Media
Publicerat: 2023-05-17

Spaning

Vi konsumerar media 7 timmar per dag

Vi konsumerar media 7 timmar per dag

Mediebarometern 2022 visar att den samlade mediekonsumtionen under förra året låg kvar på samma rekordhöga nivåer som noterades under pandemiåren 2020 och 2021. Mediebarometern är en undersökning av medieanvändningen i den svenska befolkningen 9 till 85 år en genomsnittlig dag 2022.

 

Sammanfattning av resultatet:

Av alla olika medieslag var rörlig bild det som allra flest tog del av under 2022. En genomsnittlig dag tittade inte mindre än 93 procent av befolkningen på rörlig bild i någon form. Det inkluderar tablålagd och strömmad tv, webb-tv och videoklipp samt dvd eller blu-ray-filmer. Något färre, 85 procent, använde sociala nätverkstjänster. De sociala nätverkstjänsterna hade därmed en högre daglig räckvidd än både radion och dagstidningen vilka, när också användning online inkluderas, hade en räckvidd på 78 respektive 73 procent.

Under 2022 uppgick den samlade dagliga användningstiden för medier till 413 minuter, eller närmare sju timmar. Det inkluderar också den samtidiga medieanvändningen, det vill säga att medier mycket väl kan användas parallellt (till exempel att någon lyssnar på musik medan hen läser en bok). Den svenska befolkningen ägnade år 2022 lika lång tid åt ljudmedier som åt medier för rörlig bild, 138 minuter. Beräkningen inkluderar för ljudmedier radio, podcast och musik medan medier för rörlig bild inkluderar tv och Youtube.

Under 2022 lyssnade 55 procent av befolkningen på radio i bilen en genomsnittlig dag. Bilradio var därmed det vanligaste sättet att lyssna på radio. Omkring en tredjedel, 32 procent, lyssnade på radio i traditionell radioapparat. Sett till befolkningen som helhet var lyssnandet via internet mindre utbrett. 28 procent lyssnade på podcast eller radio i efterhand och 24 procent på direktsänd webbradio.

En vanlig dag 2022 tittade i genomsnitt 93 procent av befolkningen 9 till 85 år på rörlig bild i någon form. 89 procent tittade på tv. Tv inkluderar tablålagd tv och strömmad tv. Den dagliga räckvidden för strömmad tv var 61 procent medan räckvidden för tablålagd tv var 57 procent. Något färre – 41 procent – tittade på Youtube en vanlig dag och 24 procent tittade på annat rörligt innehåll online.

73 procent av befolkningen läste dagstidning en genomsnittlig dag 2022. 61 procent läste tidningen digitalt och 27 procent läste på papper. Flest – 59 procent – läste morgontidning. Fler läste morgontidningen digitalt, 45 procent, än på papper, 26 procent. För kvällstidning uppgick den dagliga räckvidden till 46 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet.

En genomsnittlig dag 2022 läste 37 procent av befolkningen någon tidskrift. 25 procent läste tidskrift på papper och 18 procent läste digitalt. Ökas tidsintervallet till läsning den senaste veckan steg räckvidden för tidskrift till 58 procent. Störst andel läsare, 20 procent per dag, hade veckotidning och månadsmagasin.

Under en genomsnittlig dag 2022 uppgick andelen bokläsare i befolkningen till 48 procent. Skönlitteratur var den vanligast lästa genren, följt av lärobok och fackbok. 35 procent av befolkningen läste tryckt bok. 14 procent lyssnade på ljudbok och 7 procent läste e-bok. Den genomsnittliga användningstiden bland läsare/lyssnare var längst för ljudbok.

Den dagliga räckvidden för Instagram var 60 procent under 2022 i befolkningen som helhet. Det gjorde Instagram till den mest spridda sociala nätverkstjänsten. Instagram var den populäraste tjänsten bland dem mellan 15 och 44 år. Facebook var den populäraste tjänsten bland dem mellan 45 och 85 år. Snapchat och Tiktok var också mycket populärt bland de unga.

50 procent tog del av nyheter från Sveriges Television en genomsnittlig dag 2022. SVT var därmed den mest använda nyhetsförmedlaren i befolkningen som helhet. 45 procent tog del av nyheter från Sveriges Radio och 39 procent från någon morgontidning. För nyhetsutbudet från såväl SVT och SR som morgonpressen var räckvidden väsentligt högre i den äldre delen av befolkningen än vad den var i den yngre.

27 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Variationen var dock stor mellan olika åldersgrupper. Bland 15 till 24-åringar var Instagram den mest använda källan för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna.

Under 2022 hade 97 procent av befolkningen tillgång till smartphone. Med det var smartphone den mest spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. Fast smartphonens dominans gällde inte den äldsta åldersgruppen, 65 till 85 år. Här var det en tiondel som inte hade någon smartphone, medan nästan alla hade tv. 69 procent av befolkningen hade tillgång till surfplatta och 68 procent till mediaspelare (till exempel Apple tv eller Chromecast).

52 procent av befolkningen hade under 2022 tillgång till prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 50 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning. De flesta, 42 procent, hade digital morgontidningsprenumeration och 27 procent hade tillgång till prenumererad morgontidning på papper. 7 procent av befolkningen hade tillgång till prenumeration på digital plustjänst från någon kvällstidning.

Under 2022 hade 76 procent tillgång till abonnerad strömningstjänst för tv (till exempel Netflix). 68 procent hade tillgång till abonnerad strömningstjänst för musik eller podcast (till exempel Spotify). Tillgången var högst i åldersgruppen 15 till 24 år och lägst i åldersgruppen 65 till 85 år. 52 procent av befolkningen hade tillgång till kanalpaket för tv.

 

 

Källa: https://nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/strommad-tv-sociala-medier-dagstidning-sa-anvande-svenskarna-medier-2022

 

Bild: Scandinav Bildbyrå