Hälsa / Träning Media Resa
Publicerat: 2019-10-10

Spaning

Vi skapar egna bubblor

Vi skapar egna bubblor

Hörlurstillverkaren Jabra har undersökt hur svenskarna använder hörlurar. 1000 personer har tillfrågats och en av frågorna rör huruvida svenskarna regelbundet använder hörlurar när de reser till och från skolan eller arbetet eller andra aktiviteter. Och undersökningen visar att det är många som använder hörlurarna ofta. 35 procent uppger att de regelbundet bär hörlurar när de tar sig till och från sin arbetsplats, skola eller andra aktiviteter. Dessutom verkar användningen öka, 61 procent av de tillfrågade säger att de använder hörlurar mer idag än för 10 år sedan.
Användandet av hörlurar skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper, i Gruppen 18-29 år säger 66 procent att de använde hörlurar regelbundet när de pendlar. Därefter minskar användandet ju äldre de blir. I gruppen 61-65 säger endast 6 procent samma sak. När Jabra tittar närmre på gruppen 18-29 verkar det också skilja sig något åt när det gäller orsaken till användningen. Hela 4 av 10 (38 procent) säger att de med hjälp av hörlurarna vill skapa en egen bubbla och stänga ut resten av världen.
Denna bild förstärks av det faktum att 69 procent av intervjupersonerna i samma grupp säger att de ibland, ofta eller alltid fortsätter att ha på sig hörlurarna fastän det de lyssnat på tagit slut. Det är också i denna grupp, 18-29 år som de flesta användarna av så kallad noice-cancellation finns. 28 procent säger att de nyttjar möjligheten att på teknisk väg stänga ute brus och oljud.
 
Källa: https://news.cision.com/se/jabra/r/horlurar--ett-verktyg-for-stresshantering---4-av-10-mellan-18-och-29-ar-anvander-horlurar-for-att-sk,c2928798
 
Bild: Press Jabra