Media Reklam
Publicerat: 2015-03-12

Spaning

Viral snabbhet

Viral snabbhet

Få missade förra veckans virala spridning av klänningen i blått och svart eller guld och vitt. Bilden lades ursprungligen upp av en skotsk kvinna Caitlin McNeill vars kamrater tvistade om vilken färg klänningen hade.
Bilden fick snabbt viral spridning. Många olika aktörer hakade snabbt på succén för att vinna uppmärksamhet. Det mest lyckade exemplet var frälsningararmén i Sydafrika som ville uppmärksamma problemet med våld mot kvinnor. Andra exempel på aktörer som hakade på var Lego, Dunkin Donuts och Björn Borg.
Att vara snabb i både tanke och handling när virala fenomen dyker blir allt viktigare för framgång.
Den riktiga förklaringen till färgproblemet hittar du här: http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/bioteknik/article3888754.ece
Exempel på sådana som ville haka på hittar du här: http://www.theyouway.com/fashion/news/basta-gensvaren-pa-thedress-klanningen-som-skapade-fullstandigt-natkaos