Publicerat: 2021-09-06

Spaning

Yngre mer positiva till 5G

Yngre mer positiva till 5G

Undersökningsföretaget YouGovs har gjort en analys av konsumenternas tankar kring 5 G. Rapporten, ”International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G”, visar att även om 5G kan vara framtidens nät så finns det stora skillnader i användning och inställning till 5G runt om i världen.
Även om 5G är kommersiellt tillgängligt har endast 26 procent av konsumenterna på de 17 marknaderna tillgång till 5G via sin smartphone. Hälften (52 procent) har inte tillgång, medan 18 procent är osäkra på om deras smartphone kan ansluta till 5G. De yngre konsumenterna är generellt mest öppna för omställningen till 5G. Globalt sett äger 33 procent av 25–34-åringarna en enhet med anslutning till 5G – dubbelt så många som de svarande över 55 år (17 procent).
Idag betalar dessutom en femtedel (20 procent) av de svarande i åldern 25 till 34 en 5G-avgift till sin nätleverantör (jämfört med 12 procent av 45–54-åringarna och 7 procent av 55+-åringarna), medan 61 procent kan tänka sig att betala en avgift i framtiden.
Vissa konsumenter uttrycker oro med anledning av det nya 5G-nätet. Skepsisen varierar från de mest extrema konspirationsteorierna om ett samband mellan införandet av 5G och coronapandemin till oro för energiförbrukning och IT-säkerhet. Cirka tre av tio (31 procent) konsumenter uppger att de är oroliga för 5G – mest i Stillahavsområdet (38 procent), följt av Europa (25 procent) och USA (23 procent). Andelen som är oroliga följer i grova drag hur utbrett 5G är i de tre områdena. I Danmark och Sverige uppger endast 20 procent respektive 26 procent att de är oroliga för 5G.
 
Källa: https://business.yougov.com/sectors/telco/international-telco-report-2021
 
Bild: Depositphotos