Hem / Boende Media Reklam Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-04-26

Spaning

Yngre positiva till AI

Yngre positiva till AI

En ny undersökning från Rocket Fuel, som tittat på konsumenters attityder till artificiell intelligens, visar att yngre konsumenter är mer positiva till AI än äldre. Mest positiva är åldersgruppen millennials (födda mellan 1982 och 2011) där mer än två tredjedelar ser direkta fördelar med att företag använder AI för att påverka deras köpbeteenden.
Undersökningen Consumer Perceptions of AI Survey visar att nästan två tredjedelar av alla tillfrågade anser att AI är en positiv och spännande teknikutveckling. För gruppen manliga respondenter mellan 18–34 år var motsvarande siffran hela 81 procent. Därtill finner 69 procent av alla respondenter att AI har blivit en del i vardagen, 61 procent är medvetna att AI används i hemmen, och 61 procent svarar att de ser att AI används i media, reklam och marknadsföring. Av de respondenter som var medvetna om att AI används i marknadsföring, var 57 procent positiva till användningen.
Bland svenska konsumenter är tillförlitligheten och förståelsen för AI något lägre än i jämförelse i andra europeiska länder. 65 procent av respondenterna är positivt inställda till AI, 56 procent vet att AI används in hemmen och 58 procent vet att det används i media, reklam och marknadsföring.
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/rocketfuel/pressreleases/millennials-positiva-till-att-foeretag-anvaender-ai-i-reklamkampanjer-1933201