Shopping
Publicerat: 2023-12-08

Spaning

1 av 3 lägger mindre pengar på julkappar i år

1 av 3 lägger mindre pengar på julkappar i år

Enligt SBAB:s julklappsundersökning kommer 1 av 3 att lägga mindre pengar på julklappar i år jämfört med i fjol. Det främsta skälet är att man fått sämre ekonomi. Undersökningen visar också att 4 av 10 svenskar är stressade inför jul. Det främsta skälet är även här ekonomiskt. 15 procent uppger att de är mest stressade över kostnaderna för julklapparna eller maten.

I SBAB:s julklappsundersökning 2023 har 1 000 personer tillfrågats om hur de resonerar kring årets julklappsinköp. Av undersökningen framgår att 1 av 3 kommer att lägga mindre pengar på julklappar i år jämfört med i fjol. 9 procent uppger också att de inte kommer att köpa några julklappar alls. Det främsta skälet till den minskade budgeten för julklappar anges vara sämre ekonomi, vilket 48 procent svarar. Relativt många, 35 procent, uppger att de kommer att lägga mindre pengar i år jämfört med i fjol för att de inte tycker att det är lika viktigt med julklappar längre.

– De senaste årens höga energipriser, höga inflation och inte minst räntehöjningarna har grävt djupa hål i mångas plånböcker. Vi befinner oss också nu i en lågkonjunktur. På så vis är det inte förvånande att många ser över utgifterna för julklappar i år, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom.

Kostnaderna stressar mest inför jul

4 av 10 uppger att de är stressade inför jul. Det som stressar mest är kostnaderna för julklappar, vilket 9 procent uppger . Ytterligare 6 procent uppger att de är stressade över kostnaderna för julmaten. Det är dock inte bara kostnaderna som stressar. 7 procent uppger att de är mest stressade över att träffa släkten och en lika stor andel att de är mest stressade över julstädningen och pyntningen.

– Det är tråkigt att så många känner sig stressade inför jul. Särskilt när det kommer till kostnaderna. Jag tänker att det går att ha en fin jul utan en massa dyra julklappar. Samtidigt förstår jag att det är en tuff situation för många. Ekonomin är ansträngd samtidigt som förväntningarna, inte minst från barnen, ofta är höga i juletider, säger Linda Hasselvik.

Unga och kvinnor är mest stressade

Kostnaderna för julklappar stressar de som är mellan 18–34 år mest.15 procent av den åldersgruppen svarar det. Motsvarande siffra för de mellan 56–79 år är bara 2 procent. De i den äldre åldersgruppen är generellt sett mindre stressade inför jul och bland dem som ändå är stressade anges julstädningen och pyntningen som det största stressmomentet. Det finns också en tydlig skillnad mellan könen. Totalt bland de tillfrågade i åldern 18–79 år uppger 47 procent av kvinnorna att de är stressade inför årets jul men bara 38 procent av männen.

– Det som förenar de som är unga och kvinnor är att de generellt sett har sämre ekonomi än de som är äldre respektive män. Det kan vara en av förklaringarna till att de båda grupperna också är mer stressade över framför allt kostnaderna för julklappar, säger Linda Hasselvik.