Media
Publicerat: 2015-10-20

Spaning

1 miljon VR-användare

1 miljon VR-användare

The New York Times gör nu en jättesatsning på virtual reality (VR) och lanserar den 5 november en egen app, NYT VR, som är helt inriktad på vr-material. Tidningen har tidigare experimenterat med vr-film i samarbete med filmbolaget Vrse. Ett försök som uppenbarligen slagit väl ut då man nu gör en mer storskalig satsning. För att få fart på användandet kommer man i samband med lanseringen helgen den 7-8 november att skicka gratis Google Cardboard vr-set till sina 1,1 miljoner prenumeranter. Den första vr-filmen som kommer att finnas i appen är dokumentärfilmen ”The Displaced” som handlar om tre flyktingbarn i Sudan, Ukraina och Syrien. Så kallad vr-journalism förutspås få allt större spridning och ge läsarna/tittarna möjlighet att uppleva nyheter på nära håll.
Läs mer här: http://investors.nytco.com/press/press-releases/press-release-details/2015/The-New-York-Times-Launches-NYT-VR-Delivers-Over-One-Million-Google-Cardboard-Viewers/default.aspx