Publicerat: 2017-09-11

Spaning

120 förarlösa lastfordon kan trafikera E6 om två år

120 förarlösa lastfordon kan trafikera E6 om två år

Om drygt två år kommer 120 så kallade T-Poddar, förarlösa elektriska lastfordon, att köra fram och tillbaka mellan Göteborg och Helsingborg. Bakom projektet ligger företaget Einride. Med sin T-Pod, ett fjärrstyrt lastfordon – förarlöst och eldrivet – vill man öppna för effektivare, lönsammare och miljövänligare transporter.
I november i år börjar Einride drifta sin första installation. Det handlar om tre T-Poddar som ska användas internt, på ett företagsområde. Inom kort inlämnar Einride en ansökan till Transportstyrelsen om tillstånd att få köra på allmän väg, som väntas bli möjligt under våren 2018. Företagets målsättning är att under 2020 ha 200 poddar i trafik på sträckan Göteborg–Helsingborg. Redan nu ska man ha täckning för 120 poddar, via ett avtal som man nyligen tecknade med ett av de största företagen inom dagligvaruhandeln.
Läs mer om projektet här: https://www.einride.eu