Läs trenden "Trendanalys: Obemannat" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Obemannat

 

Trender som Internet of Things (Allt uppkopplat), och den avancerade utvecklingen av robotar och artificiell intelligens ger upphov till högaktuella frågor rörande det framtida samhället. Automatiseringen av arbetsuppgifter gör att allt fler yrken och samhällsfunktioner står obemannade. Istället för av människor, bemannas de av robotar, datorer och artificiell intelligens.


 

Ökad automatisering

Den ökande automatiseringen förväntas leda till att vissa yrkesgrupper tas över helt av datoriserad arbetskraft, samtidigt som automatiseringen förväntas skapas många nya typer av jobb. Dagens dator- och robotsystem är på väg att bli så intelligenta och effektiva att de medför stora omvälvningar av den svenska arbetsmarknaden. Reforminstitutets undersökning (2014) av automatiseringens påverkan på den svenska arbetsmarknaden visar att antalet nya arbeten till följd av automatiseringen inte motsvarar de som försvunnit. Sverige står sig ändå bra jämfört med många andra länder, men det kommer att krävas en aktiv automatiseringsagenda för att inte riskera att stora gruppers inkomster och möjligheter till jobb halkar efter.

Utvecklingen inom robotindustrin börjar på allvar att ta fart, och kan samtidigt antas utgöra viktiga utvecklingsmöjligheter för utvalda delar av samhället. I framförallt Japan, men också till en viss del i USA, har roboten, i olika format, integrerats med viktiga samhällsfunktioner. Med rådande snabba teknikutveckling kan användningsområdena för robotutvecklingen antas bli fler, där de också i en helt annan utsträckning integreras med viktiga samhällsfunktioner.

Inom fordonsindustrin har robotar varit ett vanligt inslag under relativt lång tid, där de bidragit till att användas i sådan tillverkning som utgjort farliga moment för den mänskliga arbetsstyrkan. Att de nu tar steget mot nya användningsområden ligger däremot inte långt bort i tiden, där de sannolikt kommer att finna sin plats inom nya, vitt skilda, samhällsområden. Inom en nära framtid får vi med hög sannolikhet se en tydligare robotisering inom vissa delar av sjukvården, eller inom andra yrken där tillämpningsområdena innebär t.ex. sortering och kategorisering av varor, produkter och tjänster.

Även om robotar är det tydligaste exemplet på trenden Obemannat, är den utvecklingen fortfarande i sin linda. Förutom enstaka exempel är robotar i offentliga miljöer sällsynta. Istället ser vi hur bland annat gym, flygplatser och butiker ”bemannas” av automater. Även varuautomater har ökat i popularitet och spridning, och utbudet av varor som kan köpas i dessa har också ökat. Idag kan man hitta automater som säljer allt från paraplyer till varm mexikansk mat. Det ökade opersonliga bemötandet av kunder kommer att ställa ökade krav på att serviceupplevelsen kan automatiseras. Framtidens kunder vill känna sig lika välkomna och omhändertagna även om försäljningen är automatiserad.


Robotar och automater tar över

De första tecknen på förändring har redan börjat synas.

Ett av de mer extrema exemplen är japanska Nestlé som börjat använda robotar i säljarbetet i butik. Pepper heter den vita roboten som ska hjälpa Nestlé att sälja kaffemaskiner. Enligt uppgift ska Pepper både kunna läsa och läsa av mänskliga reaktioner, via röstläge och ansiktsuttryck. I slutet av 2015 är tanken att Pepper och andra robotar ska finnas på plats i över 1 000 Nestlébutiker.

 

Den amerikanska hotellkedjan Aloft Hotels har anställt en robot som butler på sitt hotell i Cupertino, Kalifornien. Roboten har fått namnet Botlr. Hotellgästerna beställer roomservice som vanligt men istället för en mänsklig butler så levererar Botlr beställningarna.


Obemannade butiker

Epicentrum för teknik i butik är de obemannade butiker som nu utvecklas av t ex Amazon och kinesiska JD. Här används allt ifrån mobilteknik och biometri till AI och RFID. Kombinationen av alla dessa tekniker är det som möjliggör en helautomatisk köpupplevelse där kunden i princip inte behöver interagera med någon eller något utan kan gå in och hämta det man vill ha i butiken. Alla identifieringar och transaktioner sker helt sömlöst.

 

 


Morgondagens arbetsmarknad

Den pågående förändringen kommer att ha stor inverkan på arbetsmarknaden. Hur är svårt att säga. Men några av de konsekvenser vi kan se är:

Högre arbetskapacitet. Datoriserad arbetskraft blir inte trött, och kan arbeta längre tidsperioder än en människa. En drivkraft för en tilltagande automatisering av samhället utgörs därför av den effektivitet som en robot eller annan datoriserad arbetskraft kan arbeta med.

Jobb försvinner – nya tillkommer? Det gäller inte bara enformiga industrijobb, utan även mer rutinartade kontorsarbete (och kanske även mer kreativa sådana) kommer att ersättas av datorer och robotar med avancerad artificiell intelligens.

Opersonligt. Hur utvecklar man en välkomnande miljö i butiker, hotell, restauranger etc som saknar människor? Vilket bemötande vill morgondagens kunder ha?

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Åldrande befolkning. I den rikare delen av världen förväntas en majoritet av befolkningen i en överskådlig framtid att befinna sig i pensionsålder. En automatisering av samhällsviktiga arbetsuppgifter kan utgöra en stark drivkraft för att säkerställa framtida arbetskraft inom viktiga samhällssektorer.
  • Förbättrad arbetsmiljö. Robotiseringen av tillverkningsindustrin har medfört att arbetsmiljön för många arbetstagare blivit bättre. Att använda robotar inom ytterligare arbetsområden där arbetsmiljön upplevs som riskfylld och farlig kan fungera som en drivkraft för en tilltagande automatisering av samhället.
  • Avsaknad av logiskt tänkande. En dator eller robot innehar i jämförelse med oss människor inget logiskt tänkande, vilket medför att de i dagsläget ej kan utföra vissa arbetsuppgifter inom samhället (negativ drivkraft).
  • Dyrt att helt automatisera samhället. En automatisering av samhället medför stora kostnader, där framförallt mindre företag kanske inte kommer att ha möjlighet till att använda sig utav tekniken (negativ drivkraft).

FAKTA:

  • En rapport av Reforminstitutet (2014) visar att drygt hälften av alla jobb står i skottlinjen för omfattande automatisering, vilket skulle innebära att 2,5 miljoner jobb i Sverige berörs.
  • En amerikansk undersökning från Oxford University (2013) pekar på att nästan hälften av dagens jobb kan automatiseras.
Relaterade spaningar