Arbetsliv Kultur / Fritid
Publicerat: 2019-10-08

Spaning

1800-talsteknik för miljön

1800-talsteknik för miljön

Biologiska institutionen vid Lunds universitet har initierat ett ”nytt” sätt att sköta grönytorna på, nämligen med gammaldags slåtter á la 1800-tal.

Sigvard och Helena Gustavsson från Vittsjö har med hjälp av två av sina hästar och en amish-tillverkad slåttermaskin från Pennsylvania fått i uppdrag att bidra till att öka artrikedomen på universitetsområdet.

En fördel med gammaldags slåtter är att knivarna skär av stråna, medan en traktor med rotorklippare hade slitit av dem. En annan fördel är att marken inte packas och påverkas på samma sätt som när en tung traktor kör över den.

I grunden handlar det om att förändra sättet att tänka kring landskapsvård och enligt paret Gustavsson syns ett tydligt uppsving bland kommuner som vill anställa dem för slåtter. I dagsläget utbildas fler kuskar för att möta efterfrågan.

– Det här är en bransch på frammarsch, säger Sigvard Gustavsson.

Källa: https://www.lu.se/article/gammaldags-slatter-ska-ge-okad-artrikedom
Bild: Pixabay.