Hem / Boende
Publicerat: 2017-10-09

Spaning

Peak-Gör Det Själv?

Peak-Gör Det Själv?

Har gör det själv marknaden till slut nått sin peak? Siffror från analysföretaget Industrifakta visar i alla fall att byggmaterialvärdet för gds-marknaden kommer att nå en topp i år tack vare en svag ökning med omkring 1 procent. Därefter väntas volymen falla tillbaka något under 2018-2019, till följd av en svalare bostadsmarknad. Gds-marknaden har haft en positiv utveckling under de senaste fem åren tack vare stigande huspriser, låga räntenivåer, växande sysselsättning och ett stort intresse för renoveringar. Nu märker man att omsättningen på småhus bromsar in och samtidigt väntas prisökningarna också tappa fart.
Industrifakta tror att hushållen kommer att vara försiktigare i sina renoverings- och underhållsaktiviteter, eftersom man kanske inte är lika säker på att snabbt få tillbaka sina investeringar. Även om vi inte tror att räntorna kommer att sticka iväg de närmaste åren, är trenden stigande och förmodligen kommer småhusägarnas ekonomi att stramas åt genom minskade ränteavdrag och ökade amorteringskrav. Med restriktivare banker, minskar också möjligheten för många hushåll att göra mer kapitalkrävande åtgärder.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/industrifakta-ab/pressreleases/goer-det-sjaelv-marknaden-naar-sin-topp-i-aar-2186718