Göteborg -världsbäst när det regnar

I samband med konferensen Embrace the Water deklarerar Göteborg att man vill bli världens bästa stad när det regnar.

Konferensen handlar om hur man ska förebygga och åtgärda skyfall, höjd havsnivå och översvämningar. Det kan handla om att bygga multifunktionella ytor i lågt liggande områden. En skateboardpark skulle kunna fungera som ett vattenmagasin vid skyfall och på så sätt förhindra översvämningar.

Enligt de värsta scenarierna från klimatforskare kan regnmängden bli 300 mm per år år 2100. Med förhöjda havsnivåer skulle det verkligen kunna utmana städer i framtiden.

I Buzzters årliga trendrapport, i år med namnet ”2017 i Backspegeln”, skrev vi om hur vi går från klimathot till klimatanpassning. Förändringen är att vi förflyttar fokus från att ha diskuterat hur man kan minska hotet till att nu aktivt genomföra konkreta åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringar. Denna spaning är ett exempel på den trenden.

Se pressrelease: http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/vaerldens-baesta-stad-naer-det-regnar-internationell-konferens-om-stadsplanering-klimat-och-skyfall-2008413