Resa
Publicerat: 2022-06-20

Spaning

2030 tar elbilen över

2030 tar elbilen över

Circle K har tagit reda på svenskarnas inställning till elbilen i en stor undersökning genomförd av Kantar Sifo. Den visar att 2030 kommer elbilarna att ta över och kommer dominera längs våra vägar. I dag är bara drygt två procent av Sveriges personbilar rena elbilar, men sett till nybilsförsäljningen ökar den andelen snabbt. Under 2021 var 18 procent av de nyregistrerade bilarna rena elbilar och den siffran ökar stadigt. Traditionella förbränningsmotorer med bensin och diesel minskar, men står ändå för över 80 procent av totalen och runt 50 procent av nybilsförsäljningen.
På frågan när man planerar att skaffa elbil svarar var femte ”nästa gång jag byter bil”. Samtidigt uppger var fjärde att det kommer dröja mer än tre år innan bytet kommer att ske och 20 procent uppger i stället att de aldrig kommer skaffa elbil. Nästan var fjärde svensk (23 %) tror att en majoritet av bilarna på Sveriges vägar kommer vara rena elbilar år 2030. Det finns också vissa geografiska skillnader på när man tänkt skaffa en elbil. I Västernorrland är det flest som uppgett (26 %) att de tänker byta till elbil nästa gång de byter bil, tätt följt av Örebro och Östergötland på 25 procent. I Dalarna däremot uppger nära 4 av 10 (37 %) att de aldrig kommer skaffa en elbil, en siffra som ligger en bra bit över riksgenomsnittet på 20 procent. Mindre miljöpåverkan är det vanligaste argumentet till varför man vill byta till elbil (60 %) följt av att hålla kostnaden för drivmedel nere (59 %). Här skiljer det sig dock mellan könen. Fler män tänker på kostnaderna före miljön (61 % mot 53 %), där kvinnor håller miljön (66 %) före kostnaderna (56 %).
Vad får svensken att tveka inför att skaffa elbil? Framför allt är det laddning längs väg som oroar där över hälften (55 %) uppger att detta är en huvudorsak till att inte byta till elbil i dag. Störst är oron i de norra delarna av Sverige, exempelvis i Västerbotten där 65 procent uppger att detta är den primära anledningen till att inte skaffa elbil. Ett ytterligare orosmoment som sticker ut är att hela 36 procent uppger att de tror att elbilar fungerar sämre i kyla.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/circlek_sverige/documents/elbilsomstaellningen-aer-vi-redo-att-ta-naesta-steg-2022-punkt-pdf-423546
 
Bild: press Cirkle K