Arbetsliv Hem / Boende Privatekonomi Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-05-23

Spaning

Energibehovet för framtiden- stor utmaning

Energibehovet för framtiden- stor utmaning

Dagens samhälle kräver och kommer att kräva ännu mer elektricitet då både bilindustrin och fler prylar vi har byggs med elektricitet som energikälla. I en rapport från Energimyndigheten så redovisas det hur framtidens behov av elenergi kommer att kräva stora insatser i nyutveckling av vindkraft och renovering av  gamla energistationer. Enligt studien så räknar de med att behovet kommer att öka från 140 till 190 terawattimmar per år, vilket motsvarar 1.5 gånger Danmarks energiförbrukning per år. Då svårigheten har varit att kunna förutse hur stort behovet skulle bli har man därmed halkat efter och behöver göra krafttag för att komma till en nivå som ligger i balans med utbudet. Delvis är tillståndstider och regleringar ett moment i processen som gör att det tar tid innan arbete påbörjas.
Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/sa-kan-100-procent-fornybar-elproduktion-se-ut/