Shopping
Publicerat: 2015-03-13

Spaning

3D-fabrik på hjul

3D-fabrik på hjul

Amazon har gjort sig kända för mer eller mindre uppseendeväckande utspel om hur de tänker sig framtidens försäljning och leveranser (t ex drönarleveranser). Den senaste idén är ”mobile manufacturing hubs” som man nu försöker ta patent på. Tanken är att utrusta lastbilar med 3d-printers som sedan kan tillverka kundernas produkter där de behövs. Syftet uppges vara att man både vill förkorta leveranstiderna och minska behovet lagerutrymme.
Läs mer här: http://3dprint.com/46934/amazon-3d-printing-patent/