Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-12-11

Spaning

3D-modell av en enda bild

3D-modell av en enda bild

Sedan tidigare finns AI-verktyg som kan göra 3D-modeller från videoklipp eller flera stillbilder. Nu har det amerikanska elektronikföretaget Nvidia tagit ytterligare ett steg och presenterar ett verktyg som kan göra 3D-modeller genom att studera en enda 2D-bild. AI-verktyget ska vara det första i sitt slag och Nvidia kallar det för DIB-R vilket står för "Differentiable Interpolation-Based Renderer".
DIB-R kunna generera 3D-modeller från en enda 2D-bild på under 100 millisekunder. Då det handlar om att göra 3D-modeller i nästan realtid så skulle stillbilder från en robot kunna användas för att roboten enklare skulle förstå hur objektet faktiskt ser ut i 3D om den t ex skulle vilja plocka upp detta.
En annan applikation skulle kunna vara bilkörning. Stillbilder från kameror på självkörande bilar skulle kunna användas för att ge bilen en uppfattning om hur mötande objekt ser ut i 3D och anpassa körningen efter det.
Källa: Feber
Bild: Nvidia.