Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-01-31

Spaning

EU överväger tillfälligt förbud för ansikts-igenkänning

EU överväger tillfälligt förbud för ansikts-igenkänning

EU överväger åtgärder för att införa ett tillfälligt förbud mot ansiktsigenkänningsteknik, som används av både offentliga och privata aktörer, enligt ett utkast till vitbok om artificiell intelligens.
Om planerna genomförs kan det få konsekvenser för nuvarande AI-projekt i vissa EU-länder, inklusive Tysklands önskan att testa automatisk ansiktsigenkänning vid 134 järnvägsstationer och 14 flygplatser. Frankrike har också planer på att upprätta en rättslig ram som tillåter videoövervakningssystem med användning av ansiktsigenkänningsteknik.
I kommissionens dokument, som ger en inblick i förslag till en europeisk strategi för artificiell intelligens, föreskrivs att ett framtida regelverk skulle kunna inkludera ett tidsbegränsat förbud mot användning av ansiktsigenkänningsteknik i offentliga utrymmen.
Mer generellt innehåller utkastet till vitbok, den färdiga versionen offentliggörs i slutet av februari, fem regleringsalternativ för artificiell intelligens.
De olika regleringsgrenar som kommissionen diskuterar är:

  • Frivillig märkning
  • Sektoriella krav för offentlig förvaltning och ansiktsigenkänning
  • Obligatoriska riskbaserade krav för högriskapplikationer
  • Säkerhet och ansvar
  • Governance

 
Källa: https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-considers-facial-recognition-ban-in-ai-white-paper/
 
Bild: Depositphoto