Reklam
Publicerat: 2012-04-18

Spaning

3D projicering

3D projicering

Inom marknadsföringen blir 3D projicering allt vanligare. Genom att projicera på en plan yta, exempelvis en byggnad, skapas upplevelsen att ytan förändras tredimensionellt. Nedan följer fyra exempel på hur Adidas, HM, Jordan och Nokia har använt tekniken i reklamkampanjer. Kanske får vi se något storskaligt exempel på detta i Sverige snart?
http://vimeo.com/21216142
http://vimeo.com/17845136