Pressbyrån blir ”Insamlingsbyrån”

Byter namn – och skänker intäkterna till Rädda Barnen, snabb reaktion på den akuta flyktingsituationen som nu är.

Läs mer om initiativet här: https://www.pressbyran.se/insamlingsbyran/