Shopping
Publicerat: 2019-10-29

Spaning

4 222 butiker borta på ett år

4 222 butiker borta på ett år

Mellan åren 2017 och 2018 minskade antalet detaljhandelsbutiker med 6 procent från 35 953 butiker till 33 688.Det visar en studie som HUI Research tagit fram i samarbete med Handelsrådet. Totalt stängde 4 222 butiker under perioden. Samtidigt öppnade 1 957 nya butikerna vilket inte vägde upp tappet i det fysiska butiksledet.
Studien visar också att allt fler butiker en kedja. Andelen kedjeanslutna butiker ökade med 5 procentenheter och 61 procent av alla butiker i detaljhandeln tillhör i dag en kedja.
 
Källa: http://www.hui.se/nyheter/detaljhandelns-butiksbestand-minskar-kraftigt