Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2022-12-19

Spaning

Tuffare tider påverkar konsumtionen

Tuffare tider påverkar konsumtionen

Under 2022 har svenska hushålls förväntningar om sin ekonomi sjunkit till historiskt låga nivåer. Enligt den nya Konsumtionsrapporten från Göteborgs Universitet är det främst under den senare delen av året som den svårare ekonomiska situationen har påverkat hushållsbudgetar, med minskad konsumtion främst inom möbler, inredning och rutinunderhåll av hemmet. Konsumtionsforskare Ulrika Holmberg vid Göteborgs universitet säger att pandemin och kriget i Europa har skakat om oss på många sätt, vilket har lett till oro för framtiden och en svårare ekonomisk situation för både hushåll, företag och den offentliga sektorn. Konsumtionsrapporten för 2022 visar att svenska hushåll börjar känna av den ekonomiska situationen allt mer, med stigande kostnader inom många konsumtionsområden och snabba prisökningar på mat, el, bränsle och bolån samtidigt som priserna på bostäder och andra tillgångar sjunker. Många hushåll skjuter därför på större utgifter till framtiden och väljer billigare alternativ när det är möjligt.

 

Källa: https://www.gu.se/nyheter/historisk-pessimism-hos-svenska-hushall

 

Bild: Depositphotos