Arbetsliv
Publicerat: 2023-08-14

Spaning

4 av 10 positiva till kortare arbetstid

4 av 10 positiva till kortare arbetstid

Undersökningen Workmonitor genomförd av Dynata på uppdrag av Randstad visar att nästan 4 av 10 svenskar skulle vilja ha förkortad arbetsvecka, alltså jobba heltid fyra dagar istället för fem. Randstads undersökning visar att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen. Samtidigt ställer sig äldre mer positivt till fenomenet; 44 procent i åldersgruppen 45–54 år jämfört med 30 procent i åldersgruppen 25–34 år.

 

Källa: https://www.randstad.se/om-oss/pressmeddelanden/drygt-var-tredje-svensk-vill-jobba-fyradagarsvecka/

https://info.randstad.se/randstad-workmonitor-2023

 

Bild: Depositphotos