Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2015-01-23

Spaning

Micro College

Micro College

En ny utbildningsföreteelse har synts i USA, micro colleges. I vår trendrapport för 2015 identifierar vi Micro som en av de intressantaste trenderna för året. Och nu når den även utbildningsområdet. Ett sådant exempel är DaVinci Institute som erbjuder micro-kursen DaVinci Coders. Området med micro-kurser förutspås växa de närmaste åren. Micro College definieras vanligtvis som kortare kurser med mer praktisk inriktning och kanske inom ämnen som inte täcks av traditionella universitet. Exempel är kodning, 3d-printing design, drönarflygkurser med mera. Syftet med kurserna är att på smartaste sätt och kortaste tid ge eleverna en utbildning som gör dem redo för arbetsmarknaden.
Läs mer om DaVinci Coders här: http://www.davincicoders.com/