Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-02-13

Spaning

40% läser jobbmejl på fritiden

40% läser jobbmejl på fritiden

Drygt fyra av tio tjänstemän uppger att de läser jobbmejl flera gånger, eller någon gång, om dagen när de är lediga. I åldersgruppen 30-49 år uppger så många som hälften av de tillfrågade att de läser jobbmejlen varje dag när de är lediga. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.
Enligt undersökningen uppger sju av tio tjänstemän som läser jobbmejl på fritiden att de gör det för att skapa kontroll över sin arbetssituation. Närmare tre av tio uppger att de läser mejlen för att hinna med sina arbetsuppgifter och en av fem kan inte låta bli att läsa jobbmejlen när de är lediga.
 
Källa: https://www.unionen.se/om-unionen/press/nastan-varannan-tjansteman-laser-jobbmejl-dagligen-pa-fritiden