Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende
Publicerat: 2018-09-27

Spaning

Gym på jobbet i framtiden

Gym på jobbet i framtiden

Mer distansarbete och flexkontor i förorterna med gym och övernattningsrum sammanfattar synen på framtiden. För tredje året i rad har Projektengagemang tagit fram rapporten Samhällsbarometern som är baserad från en undersökning från Kantar Sifo. I år har 3 000 svenskar svarat på frågor om utvecklingen av framtidens städer.
Enligt undersökningen tror så många som 98 procent att distansarbete kommer bli betydligt vanligare framöver. Och något överraskande är det främst äldre som uppger att detta kommer öka. Dessutom tror hela 67 procent i åldern 60 till 74 år att vi kommer se fler kontor i hemmet år 2050. Medan motsvarande siffra bland de yngre mellan 18 till 29 år ligger på 46 procent. Samtidigt tror de yngre i högre utsträckning än de äldre att vi kommer se mer öppna kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor och även kontorshotell.
Undersökningen visar också att hela 59 procent av svenskarna tror att gym kommer bli vanligare på våra arbetsplatser om 30 år. Därefter följer övernattningsrum och skolor. Jämfört med de äldre tror framtidens arbetstagare att trädgårdar, bostäder, spelrum och massage kommer att bli mer frekventa inslag på jobbet. De äldre är å sin sida mer inställda på att skolor, övernattningsrum och tvättservice kommer ta plats på framtidens kontor.
Fyra av tio svenskar tror att våra arbetsplatser kommer vara belägna i förorter till större städer år 2050. Få tror samtidigt att vi kommer jobba i små städer eller på landsbygden. Majoriteten av de unga menar dock att jobben kommer att finnas belägna i storstäderna. Det uppger hela 53 procent medan motsvarande siffra bland de äldre endast ligger på 28 procent.
 
Läs rapporten här: https://samhällsbarometern.pe.se