Värderingar
Publicerat: 2016-09-22

Spaning

400 000 svenskar ber bordsbön

400 000 svenskar ber bordsbön

Sverige och svenskarna är ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Religionen har dock fortfarande en plats i våra liv. En ny undersökning av TNS-Sifo visar att fem procent av Sveriges befolkning –ca 400 000 personer (barn under 15 år borträknade) – ber bordsbön varje dag. Vilka böner det rör sig om framgår inte av statistiken. Undersökningen visar också att det är stor skillnad på var i landet du bor. I Norrland är sannolikheten betydligt mindre att du inleder eller avslutar måltiden med en bön. Endast en procent uppger att de gör det dagligen. Däremot verkar norrlänningarna mer traditionsbundna eftersom hela nio procent svarar att de ber bordsbön någon gång under året, exempelvis vid jul. De som ber allra mest bordsbön är skåningar och blekingar. Med 14 procent dagliga bordsböner är Sydsverige i topp i riket.
Läs mer här: http://www.dagen.se/400-000-svenskar-ber-for-maten-varje-dag-1.781331