Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-11-24

Spaning

Könsskillnader i hemmet

Könsskillnader i hemmet

I en Sifo-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt hur jämställda svenskarna är när det gäller val av boende och beslut kopplat till bostaden? Resultaten visar att en väldigt hög andel, cirka 90 %, av sambos/gifta bestämmer lika mycket när det gäller var de ska bo och i vilken typ av bostad de ska bo i.

När väl valet av bostad är gjort och beslut ska tas i hemmet kommer könsskillnaderna fram tydligt. Mest påtagligt är det när det gäller hemelektronik, trädgård och inredning. 61 % av männen anser att de bestämmer mest över hemelektronik. Däremot tycker en majoritet av kvinnorna att de bestämmer mest när det gäller trädgård (62 %) och inredning (53 %). När det gäller ekonomi och renoveringar/utbyggnader tycker fler män än kvinnor att de bestämmer, även om skillnaderna inte är lika stora.

Tittar man på olika åldersgrupper är tendensen att skillnaderna mellan kvinnor och män är tydligare i de yngre målgrupperna. Till exempel anser 72 % av kvinnorna mellan 18 och 29 år att de bestämmer mest om inredning medan motsvarande siffra är 42 % bland kvinnor mellan 65 och 79 år. Resultaten visar även att det råder stor enighet kring vem som bestämmer inom vissa områden, till exempel inredning. Däremot är man inte lika eniga inom andra områden, t ex ekonomi där 16 % av kvinnorna anser att de bestämmer mest medan endast 5 % av männen tycker att deras partner bestämmer mest.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/fastighetsbyran/pressreleases/underoekning-gamla-koensroller-lever-kvar-i-svenska-hem-3218313

 

Bild: Press fastighetsbyrån