43 procent tittar på Youtube varje dag

Tittande på rörligt innehåll ökar i sociala medier. Facebook och Youtube ligger på ungefär samma nivå vad gäller daglig räckvidd för att se på rörligt innehåll. Den dagliga räckvidden ligger på 43% respektive 42% för dessa sociala medier. YouTube hävdar sig även väl när det gäller tittartid med sina 25 minuter per dag i genomsnitt.

Resultaten i Trend & Tema 2017:4 bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år som genomfördes av Ipsos under oktober-december 2017.

Läs mer: http://mms.se/?p=4461#more-4461