Media Reklam Värderingar
Publicerat: 2015-11-16

Spaning

5 minuter i hemlöshet

5 minuter i hemlöshet

Göteborgs Stadsmission har skapat filmen "5 minuter i hemlöshet". Där möter man göteborgare som via Virtual Reality får uppleva det som de som lever i hemlöshet upplever varje dag – våldet, hopplösheten, utsattheten och ensamheten som det innebär att leva ett liv i hemlöshet. Filmen är en del i kampanjen för att samla in pengar för att skaffa en ny lokal till projektet Gatljus då den gamla lokalen nu stängts.
Se filmen här: http://www.stadsmissionen.org/ett-nytt-gatljus/?utm_source=startpage&utm_medium=redirect&utm_campaign=EttNyttGatljus