Media Reklam Värderingar
Publicerat: 2023-09-18

Spaning

Svenskarna vill se mer representation

Svenskarna vill se mer representation

Nio av tio svenskar tycker det är viktigt att hela befolkningen representeras i nyhetsmedierna och närmare hälften ser en problematik när de inte gör det. En majoritet upplever att de sällan eller aldrig kan identifiera sig med de personer som nyhetsmedia rapporterar om. Det visar Mediekompaniets årliga rapport Rättvisaren.

Det är femte året i rad som Mediekompaniet undersöker representation och inkludering i medielandskapet. Precis som 2019 är det ytterst få i de yngsta och äldsta åldersgrupperna som kommer till tals i nyhetsmedia och män får betydligt mer utrymme än kvinnor.

En majoritet av svenskarna instämmer att nyhetsmedia främst lyfter fram personer med makt (68 procent), men har ett ansvar – och bör ta ansvar - att låta de med mindre makt komma till tals (57 procent). Mediernas roll för verklighetsbeskrivningen och förståelsen av verkligenheten är viktig, och det blir därför betydande att låta alla grupper synas. Flera av de svarande i rapporten lyfter utanförskap och felaktig verklighetsuppfattning som möjliga påföljder av dålig representation. Bland annat ökande polarisering, växande fördomar och felaktig bild när inte alla sidor av en händelse synliggörs är konsekvenser som lyfts. I slutändan leder det till försvagad demokrati.

 

Källa: https://rattvisaren.com/2023/

 

Bild: Mediekompaniet