Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-12-21

Spaning

5G allt viktigare för användarna

5G allt viktigare för användarna

Allt fler konsumenter påverkas av telekomoperatörernas 5G-reklam. Antalet användare i Skandinavien har mer än fördubblats sedan 2020. I takt med att kunskapen om 5G ökar har också konspirationsteorierna om olika typer av faror fått mindre utrymme, enligt en ny undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte.
Deloittes rapport Digital Consumer Trends 2021 – the Scandinavian Cut visar att drygt 11 procent av konsumenterna i Skandinavien kommer att använda 5G under 2021 – en fördubbling jämfört med 2020 då andelen var 5 procent. Även i Sverige har användandet ökat från 6 procent förra året till 10 procent i år. Trots att utrullningen av 5G fortfarande är i ett tidigt skede tycks utvecklingen vara ett tecken på att allt fler konsumenter inser det verkliga värdet av 5G-teknik.
Omkring 23 procent av skandinaver uppger att de skulle byta nätoperatör baserat på deras 5G-täckning, vilket sätter press på telekomoperatörerna. Yngre målgrupper är mer angelägna om att övergå till 5G – 35 procent av konsumenter mellan 18 och 24 år uppger att de skulle byta nätoperatör baserat på 5G-täckning. Däremot minskar förändringsviljan med åldern.
Undersökningen visar att 54 procent av konsumenterna tror att de kommer ha en bättre nätverksanslutning med 5G än 4G. Denna andel är 12 procentenheter högre än 2020, vilket tyder på en mer informerad och positiv syn. Ändå är den generella kunskapen om 5G låg – mer än hälften (56 procent) av konsumenterna i undersökningen uppger att de inte vet tillräckligt om 5G. Andelen har dock minskat med 6 procentenheter från förra året.
 
Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology-media-and-telecommunications/topics/digital-consumer-trends.html
 
Bils: Press Deloitte