AI poeter

AI:n får inspiration via 1 000-tals inmatade bilder och skriver så bra att det inte går att skilja från mänskligt skrivande. Måhända inte så avancerat som Poe men poesin klarar ett s k Turing-test.

Algoritmen har lärt sig att associera mellan bild och text men utöver detta lärt sig rytm, andra språkelement och bildspråk. AI:n har genom detta också lärt sig vissa färger och kan relatera bilder till känslor och metaforer.

Framtagen av Microsoft och Kyoto University.

https://arxiv.org/pdf/1804.08473.pdf