Publicerat: 2022-02-08

Spaning

6 procent av villaägarna ska installera solpaneler

6 procent av villaägarna ska installera solpaneler

Intresset för solpaneler är fortsatt högt och sex procent av de tillfrågade husägarna uppger att de planerar att installera solpaneler under 2022. Om alla dessa skulle installera solceller skulle det innebära en fördubbling av det privata solcellsbeståndet i slutet av 2022 jämfört med i dag. För 80 procent av de tillfrågade lockar bättre ekonomi i form av minskade elkostnader. 62 procent anger miljöskäl. Nästan var tredje husägare anger också ett ökat värde på huset som anledning att installera solpaneler. Undersökningar från Mäklarstatistik har också visat att hus med solpaneler både får fler besökare på visningar och fler budgivare.
 
Källa: https://www.ecster.se/om-oss/press/solcellsbestandet-kan-fordubblas-i-ar
 
Foto: Panumas Yanuthai, Shutterstock