Läs trenden "Trendanalys: Elektrifiering" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Elektrifiering

Elbilar, elcyklar, elbussar, ellastbilar och till och med elplan står nu inför ett större kommersiella genombrott efter att under många år befunnit sig i utvecklingsstadiet. Elektrifieringen av vårt resande drivs på av en allt intensivare miljödebatt kring utsläpp av fossila bränslen, resurssparande och hållbar miljöutveckling, vilket öppnar upp för en bredare lansering av eldrivna fordon. Står vi inför ett paradigmskifte inom transportsektorn och vad innebär det för samhället?

De flesta är medvetna om att framtidens transporter måste ske på ett mer miljövänligt sätt än idag. Samhället behöver minska beroendet av fossila bränslen. Eldrift erbjuder då ett attraktivt alternativ som är bättre för miljön och dessutom kan leda till ett mer ekonomiskt resande.

De flesta prognoser pekar också på ett fortsatt ökat bilåkande, trots stora satsningar på kollektiva färdmedel. Nya tjänster inom bildelning (ex. Uber) har till och med resulterat i att fler överger kollektivtrafiken till förmån för bilåkande. Elbilen skulle kunna vara en klimatsmart lösning på problemet. Men trots ett flertal försök från biltillverkare de senaste 40-50 åren har elbilarna hittills haft svårt att attrahera ett bredare kundsegment.

För att elbilen skall kunna attrahera en större kundgrupp och ta ett bredare steg in på fordonsmarknaden behövs såväl omfattande infrastruktursatsningar, i form av utbyggnad av laddstationer, som billigare fordon. Först då kan de verkligen utgöra ett alternativ till den traditionella fossilbränsledrivna bilen. Nu tycks tiden vara mogen för en sådan förändring.


Nya reglingar och förbud driver på

Hittills har anammandet av eltransportmedel främst skett bland de mest miljömedvetna och med hjälp av diverse morötter från staten (miljöbilspremier). Nu börjar de styrande både i Sverige och runt om i världen inse att det kanske inte räcker med att förlita sig till konsumentens välvilja. Städer och länder börjar tar nu istället i med hårdhandskarna. Nya lösningar med miljözoner och datum för säljstopp av fossildrivna bilar diskuteras flitigt.

Stockholm är en av de städer som tillsammans med Oxford, London och Oslo går i frontlinjen för denna utveckling. Redan år 2020 kan det bli aktuellt med miljözoner i Stockholm. Det skulle i så fall innebära att dieselbilar som inte har den senaste reningen skulle förbjudas i dessa zoner. Dessutom föreslås det att alla bensinbilar tillverkade före 2009 ska bannlysas. Liknande tongångar hörs på fler ställen. Även på nationell nivå i länder som Tyskland och Nederländerna diskuteras ett försäljningsförbud för fossildrivna bilar inom en 10-20-års period.


Biltillverkarna hänger på

Konsumenternas ökade intresse för eldrivna fordon har givetvis inte gått biltillverkarna förbi. De ovan beskrivna förbuden mot försäljning av fossildrivna bilar har bidragit till att de flesta biltillverkare redan har eldrivna modeller och/eller har aviserat relativt aggressiva planer för när de tänker sig en omställning till icke-fossildrivna bilar. Flera tillverkare har gått så långt som att prata om total eldrift inom 10-20 år. Diverse skandaler med fusk när det gäller uppgifter om utsläpp av avgaser från dieselbilar har också spelat roll. Vi kan konstatera att det skett en rejäl attitydförändring i bilindustrin vad gäller elbilar de senaste åren.


Tesla leder utvecklingen

Det mest uppmärksammade exemplet på företag som helhjärtat satsat på att elektrifiera stora delar av samhället är amerikanska Tesla. Förutom att tillverka elbilar och ellastbilar så har företaget även satsat på produkter som laddningsnät, solpaneler och hembatterier.

Efter att ha släppt elbilarna Model S och Model X har nu Tesla gått in i sin tredje utvecklingsfas, som innebär lansering av en elbil för massorna. Den nya bilen, Model 3, lanserades under 2017 och hittills har ca en halv miljon människor förhandsbokat ett exemplar av bilen. Det gör dem till den mest sålda elbilen i historien. De första bilarna levererades i USA i augusti 2017 och till Europa beräknas bilen komma i slutet av 2018.

Teslas ambitioner stannar däremot inte vid att lansera elbilar, utan ser dessa som en av många pusselbitar som krävs för att skapa ett hållbarare samhälle. (Se nedan om Teslas utveckling av ett helt ekosystem av produkter och tjänster kring elektrifiering)

Även svenska Volvo har insett kraften i denna utveckling och lanserat ett eget prestandamärke med fokus på elbilar. Polestar ska konkurrera direkt med Tesla och enligt uppgifter från företaget har man tre modeller på gång. Den första modellen har premiär 2018.


Konsumenten positiv

Trots att elbilar funnits relativt länge på marknaden är det först nu som svenska köpare anser att det är ett realistiskt alternativ. En undersökning (2016) från bilauktionssiten KVD visar att 42 procent av svenskarna ser elbil som ett alternativ nästa gång de ska köpa en ny bil. De som fortfarande är skeptiska till elbilen (37 procent) är det på grund av osäkerhet kring körsträckan, höga inköpspriser, och bristen på laddstationer.

Undersökningen visade också att män är mer intresserade av elbil än kvinnor. Nästan varannan man (45 procent) ser elbilen som ett alternativ jämfört med 39 procent av kvinnorna. Yngre är mer positivt inställda till elbil än äldre.

Den positiva inställningen börjar också avspegla sig i försäljningsstatistiken. I slutet av oktober 2017 fanns det totalt 41 557 laddbara bilar i Sverige. En ökning med ca 47 procent sedan slutet av 2016. Bland nya bilar är marknadsandelen för laddbart nu 6,6 procent. Sett till hela beståndet av laddbara bilar fortsätter laddhybriderna att ha en stark position med 69 procents marknadsandel.


Inte bara elbilar

Elektrifieringen av vårt resande handlar inte bara om elbilar. Ett annat fordon som blir allt populärare är elcykeln. En elcykel eller en elmoped erbjuder ett alternativ på längre distanser än vad en cykel gör. Framförallt i storstäderna ses elcykeln som ett allt intressantare alternativ till bilen.

I Sverige är elcykeln en del i en större satsning nästa år på miljö och klimat. Totalt kommer regeringen att satsa drygt 22 miljarder på tre år på miljöfrämjande åtgärder. Staten kommer bland annat att stå för 25 procent av priset vid köp av elcykel eller elmoped, vilket redan har fått effekt på försäljningen.

Stockholm stad hänger på denna utveckling och kommer 2018 att ersätta dagens hyrcyklar med nya elcyklar. Totalt kommer 5 000 hyrbara elcyklar placeras vid laddstolpar runt om i hela Stockholm, inklusive i förorterna. Dessutom utsågs elcykeln till årets julklapp 2017. Tillsammans innebär allt detta att elcykeln kommer att bli ett allt vanligare inslag i vår trafikmiljö.


Stora transporter också med på tåget

Förutom bilar och cyklar diskuteras även flitigt att elektrifiera andra typer av transportmedel. Utvecklingen av ellastbilar och elbussar har däremot inte kommit lika långt som när det gäller elbilar.

Flera experiment har gjorts. Ett sådant är med lastbilar från svenska Scania på E16 mellan Sandviken och Gävle. Här har man i Projekt Elväg testat hybridlastbilar som drivs med förbrännings-och elmotor.

Tesla är framstående även inom detta område och lanserade hösten 2017 en helt elektrisk lastbil, Tesla Semi. Lastbilen uppges vara snabbare, starkare och mer klimatvänliga än de traditionella fossildrivna lastbilarna. Andra tillverkare som tyska Daimler har visat upp egna modeller som beräknas finnas på marknaden inom ett par år.

Flera svenska städer är på gång att göra en större omställning av busstrafiken till eldrift. Till exempel ska en majoritet av bussarna i Stockholms län 2022 köras på el.


Batterierna och elförsörjningen nyckeln

För att bryta de fossildrivna fordonens dominans återstår det fortfarande en del utmaningar att lösa. Främst gäller det framställning och lagringen av el. För att säkerställa att eldrivna fordon verkligen är mer miljövänliga än fossildrivna krävs det att även framställningen av el är miljövänlig. I annat fall förloras lite av poängen…

I Sverige har vi kommit långt på detta område. Idag kommer ca 54 % (2015) av all energi från förnybara källor, främst vattenkraft. I hela EU är målet att 20 % ska komma från förnybara källor 2020. Vägen är därmed lång till en mer miljövänlig elproduktion.

Ett viktigt område för att realisera dessa mål är utvecklingen av solkraft. Enligt statistik från Energimyndigheten fortsätter solcellsmarknaden att växa i Sverige. 2016 växte marknaden med 63 procent jämfört med 2015. Statistiken visar att nästan alla solcellssystem som installeras idag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader, samt bostadshus. Endast sex procent av Sveriges solcellskapacitet är i form av centraliserade solcellsparker. Detta tyder på att den främsta drivkraften fortfarande är till den egna elförbrukningen, snarare än som storskalig kraftproduktion.

Trots stor tillväxt så står solkraft fortfarande för en försvinnande liten del av den totala energiproduktionen.


Konsumenten tar saken i egna händer

I och med att allt fler införskaffar elbilar och hybridbilar så ökar också intresset för var elen kommer ifrån. Som nämndes ovan sker den största delen av tillväxten på solkraftsmarknaden när det gäller småskalig produktion, vilket visar ett ökande intresse för att producera sin egen el.

För att en ännu större förändring ska ske krävs att det blir ännu lättare (och billigare) att installera solpaneler hemma. Företag som Ikea och Tesla går i frontlinjen för att få till en förändring. Båda företagen har under 2017 lanserat ett bredare utbud av både innovativa solcellspaneler och hembatterier för att underlätta lagringen av den alstrade elen.

Ikea har i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz lanserat solcellspaneler på sina IKEA varuhus. Försäljningen av solcellspaneler sker i samarbete med Hanergy och omfattar fullständig installation och garantier i ett paketpris.

Även Tesla har under 2017 lanserat nya innovativa produkter på marknaden. Två av deras intressantaste produkter är hemmabatteriet Powerwall och solpanelen Solar Roof. Till skillnad från traditionella solpaneler monteras Solar Roof inte ovanpå ett befintligt tak, utan utgörs av olika sorters takpannor med inbyggda solceller. På avstånd ser det ut som ett vanligt hustak. I kombination med batteriet Powerwall kan det lagra energi som används för att försörja huset med el.

Med dessa och andra leverantörers produkter ökar möjligheten för konsumenten att ta saken i egna händer, vilket vi kommer att få se mer av 2018.


Hela branscher måste anpassa sig

Utvecklingen mot ett allt mer elektrifierat resande kommer att påverka konsumentens beteende och stöpa om många branscher. Inte minst behöver en ny infrastruktur byggas upp för laddning av elfordon. Än så länge är tillgången till laddstolpar relativt begränsad i Sverige. Enligt Power Circle finns idag ca 4 000 laddstationer i Sverige, vilket kan jämföras med det drygt dubbla antalet som finns i Norge.

En bransch som uppenbart står inför förändringar är den traditionella bensinmacken. Aktörer som elbolag (ex. Fortum) och biltillverkare (ex. Tesla) och det tyska samarbetet IONITY (BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company och Volkswagen Group med Audi & Porsche)  har börjat bygga upp egna nät som konkurrerar med de traditionella drivmedelsföretagen. IONITY har inlett samarbete med Circle K för att skapa morgondagens (bensin)stationer.

Konsumentens beteende vid dessa stationer kommer också att förändras. Idag innebär ett besök på bensinstationen vanligtvis ett kort stopp, då man på några minuter fyller tanken. Med elbilar blir det med dagens laddningsmöjligheter ett stopp på minst 30 minuter. För framtidens servicestationer kommer det att öppna upp helt nya möjligheter med att erbjuda nya typer av tjänster. Kanske kommer dessa stationer att utvecklas till nya mötesplatser där man kan äta, shoppa och träna?


Framtidens resande?

Den positiva vågen för el som drivmedel kommer att förstärkas under 2018. Statens morot och piska-taktik kommer att få allt fler konsumenter att fundera en extra gång när det är dags att byta bil. Med ett förbud hängande i luften kommer också andrahandsvärdet för fossildrivna bilar att bli högst osäkert.

Det återstår att se om en attitydförändring till bilresor även kommer att påverka det totala resandet. I storstäder finns en potential att det nyvaknade intresset för elcyklar till viss del kan komma att påverka det bilåkandet i positiv riktning.


LADDA NER TRENDEN

Här kan du ladda ner en sammanfattad version av trenden på Slideshare.

 

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
Relaterade spaningar