Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-07-04

Spaning

7 av 10 svenskar inte oroliga för sin digitala säkerhet

7 av 10 svenskar inte oroliga för sin digitala säkerhet

Medvetenheten om de digitala riskerna hos svenska folket är låg. Det visar Samsung Electronics Nordics rapport Digital närkontakt - svenskarnas syn på digital säkerhet. Rapporten baseras på en undersökning, med 1011 svarande svenskar från ett riksrepresentativt urval, tillsammans med kommentarer från sakkunniga inom data och säkerhetsfrågor. 70 procent av de svenska respondenterna inte oroliga för att utsättas för angrepp via sin mobil eller surfplatta. Samtidigt visar undersökningen att 15 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de någon gång utsatts för säkerhetshot i mobiltelefonen. Fem procent svarar att de utsatts mer än en gång.
På frågan vad svenskar är mest orolig över att förlora vid en nätattack så är det pengar och personliga data som dominerar bland svarsalternativen. Hela 60 procent oroar sig framför allt över att bli av med pengar. Vad det gäller personliga data, som till exempel personnummer, så är det något som oroar drygt var femte svensk. Medan de svenska manliga respondenterna är något mer oroliga för att förlora ekonomiska data än de svenska kvinnliga respondenterna, 63 procent jämfört med 57 procent, är kvinnorna mer oroliga över att förlora personliga data, 25 procent jämfört med 17 procent av männen.
Säkerhet kommer sannolikt även att spela stor roll för framtidens metaverse. Resultatet från undersökningen visar att det redan nu efterfrågas ordning och reda i ett metaverse. Hela 60 procent, av de svenska respondenterna, anser att metaverse måste begränsas i form av lagar och regler. Endast tre procent anser att det inte ska regleras över huvud taget.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/samsung/documents/423591
 
Bild: Press Samsung