AI-app för ungas psykiska hälsa

AI-app för ungas psykiska hälsa

Hälften av alla unga uppger ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Som ett nytt sätt att bekämpa psykisk ohälsa hos unga utvecklas nu AI-appen ”Här ligger jag…” av stiftelsen Den Andra Sidan och Skandias stiftelse Idéer för livet Appen ”Här ligger jag…” är tänkt att förebygga psykisk ohälsa genom att ge unga en enkel möjlighet att ventilera sin oro innan den vuxit sig för stark och resulterar i allvarligare problem. För att kunna moderera appen dygnet runt ska en helt ny AI-teknik utvecklas som kommer att reducera behovet av mänsklig moderering med upp till 95 procent.

Den nationella lanseringen av appen ”Här ligger jag…” planeras till hösten 2020. Redan idag ligger en betaversion av appen uppe, som finansierats av Arvsfonden, Region Skåne och Skandias stiftelse Idéer för livet. Det är de fina resultaten från betaversionen som gör att Skandias stiftelse Idéer för livet nu går in med ytterligare finansiering av projektet.

”Här ligger jag…” är en app som kopplar ihop unga över hela Sverige och ger dem möjligheten att uttrycka sina svåra tankar och känslor kring existentiella frågor, ångest, tvångstankar, stress eller prestationsångest. Appen lyfter också fram att många andra brottas med samma frågor. Att inse att man inte är ensam är en viktig nyckel för att bryta den negativa tankespiralen. ”Här ligger jag…” vill förebygga psykisk ohälsa genom att nå unga innan problemen vuxit sig för starka. Genom att förebygga psykisk ohälsa i tid kan personligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader undvikas.

 

Läs mer: https://projektdenandrasidan.se/har-ligger-jag/

 

Bild: Screenshot