Jämställdhet inom sexualitet efterfrågas

Drygt hälften av ungdomarna i Sverige mellan 16-29 år är nöjda med sitt sexliv. Samtidigt behöver jämställdheten förbättras. Idag tar tjejer mer ansvar för preventivmedel och har större kunskap om sexuellt överförbara infektioner än killar. De är också mer utsatta för diskriminering, sex mot sin vilja och kränkningar, visar en enkät från Folkhälsomyndigheten. Den nya undersökningen bygger på svar från 7 755 ungdomar i Sverige. Frågorna rör områden som sexuell hälsa och rättigheter samt hivprevention. I enkäten uppgav 22 procent av ungdomarna att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året. 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld. Generellt upplever tjejer oftare kränkningar, diskriminering och våld än killar. En annan utsatt grupp är personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

Läs rapporten här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexualitet-och-halsa-bland-unga-i-sverige-ungkab15-en-studie-om-kunskap-attityder-och-beteende-bland-unga-1629-ar/